Date of auction generation: 2019-06-04

ZWIK Łódź

Wierzbowa 52

90-133 Łódź

Tax ID [tax identification number]: 7251801126

Contact person:

Krzysztof Chojnacki

Tel.: 42 677 84 00

e-mail: kchojnacki@zwik.lodz.pl

AUKCJA ELEKTRONICZNA NR 145

No. Bidding name Date of bidding Bidding start Bidding end
1. FHZ.281.38.2019.VII ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE na sukcesywne dostawy kształtek żeliwnych, kołnierzowych PN 10. 2019-06-25 11:00 -

Auction conditions:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kształtek żeliwnych, kołnierzowych PN 10 w asortymencie i ilościach określonych w § 1 ust. 1 załączonego do ogłoszenia wzoru umowy.

Po wygraniu aukcji, a przed podpisaniem umowy, oferent zobowiązany będzie do podania cen jednostkowych netto dla danego typu kształtki.

Delivery terms:

Szczegółowe warunki realizacji umowy oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączonym wzorze umowy.

Additional Informations:

Oferent zobowiązany jest do przesłania na adres poczty elektronicznej kchojnacki@zwik.lodz.pl lub za pośrednictwem platformy Logintrade skanów wszystkich dokumentów oraz do dostarczenia do magazynu ZWiK wzorów oferowanych kształtek, określonych w załączniku "Wymagane dokumenty, oświadczenia i wzory - FHZ.281.38.2019.VII".

W przypadku niewykonania ww. obowiązków w terminie najpóźniej do dnia 14.06.2019 do godz. 11:00, Oferent nie zostanie dopuszczony do udziału w aukcji.


Ceny składane w aukcji powinny być wyrażone w KWOTACH BRUTTO.


Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie.

Currency:

PLN

Offer expiry date:

Sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Attachments:


Informacja RODO.docx
wzór umowy.doc
Oświadczenie Wykonawcy.doc
wykaz oświadczeń i dokumentów FHZ.281.38.2019.VII.docx

list of tasks:

No. Name of the task Quantity Unit Remarks Attachment/Link
1. Sukcesywna dostawa kształtek żeliwnych, kołnierzowych PN 10. 1 pieces Read

Auction:

  1. Open bidding
  2. Japanese auction
  3. Descending price auction
  4. Price is per whole contract
  5. Start price: 184500 PLN
  6. Price change: 500 PLN
  7. Ties not allowed

Rating criteria: Price

Number of run-offs: 0

Time to make a decision: 1 minutes

View: Bidder cannot see other bidders’ namesDeadline for aplication expired on 2019-06-17 at 11:00.