Date of auction generation: 2019-05-16

ZWIK Łódź

Wierzbowa 52

90-133 Łódź

Tax ID [tax identification number]: 7251801126

Contact person:

Krzysztof Chojnacki

Tel.: 42 677 84 00

e-mail: kchojnacki@zwik.lodz.pl

AUKCJA ELEKTRONICZNA NR 142

No. Bidding name Date of bidding Bidding start Bidding end
1. FHZ.281.22.2019.VII Dostawa serwerów dla ZWiK Sp. z o.o. 2019-06-11 10:00 10:20

Auction conditions:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 sztuk serwerów HP BL460 gen 10 CTO wraz z elementami składowymi, spełniających wymagania techniczne określone we wzorze umowy, załączonym do ogłoszenia.
Po wygraniu aukcji, a przed podpisaniem umowy, oferent zobowiązany będzie do podania ceny jednostkowej netto za 1 sztukę przedmiotu zamówienia.

Delivery terms:

Szczegółowe warunki realizacji umowy oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączonym wzorze umowy.

Additional Informations:

Oferent zobowiązany jest do przesłania na adres poczty elektronicznej kchojnacki@zwik.lodz.pl lub za pośrednictwem platformy Logintrade skanów wszystkich dokumentów określonych w załączniku "Wymagane dokumenty, oświadczenia i wzory - FHZ.281.22.2019.VII".
W przypadku niewykonania ww. obowiązków w terminie najpóźniej do dnia 07.06.2019 do godz. 10:00, Oferent nie zostanie dopuszczony do udziału w aukcji.
Ceny składane w aukcji powinny być wyrażone w KWOTACH BRUTTO.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie.

Aukcja rozpocznie się od kwoty brutto tj. 151 290,00 zł

Currency:

PLN

Offer expiry date:

30 dni od daty podpisania umowy.

Attachments:


wzór umowy.doc
Oświadczenie Wykonawcy.doc
wymagane dokumenty, oświadczenia i wzory - FHZ.281.22.2019.VII.docx
Informacja RODO.docx
Pismo do Wykonawców z dnia 27.05.2019.pdf
wzór umowy - wersja z dnia 27.05.2019.doc

list of tasks:

No. Name of the task Quantity Unit Remarks Attachment/Link The offer is being changed
1. Dostawa serwerów HP BL460 gen 10 CTO wraz z elementami składowymi 3 pieces Read No

Auction:

  1. Open bidding
  2. Descending price auction
  3. Price is per whole contract
  4. The offer must be better than the best of each supplier
  5. Ties not allowed

Rating criteria: Price

Number of run-offs: 30

Run-off duration: 1 min

Rules of running overtime: Overtime starts when supplier will make a bid in last one minute of e-auction or overtime.

View: Bidder cannot see other bidders’ namesDeadline for aplication expired on 2019-06-07 at 10:00.